Thông tin liên lạc

Số 01, Đường 09, Phường Phước Bình, Quận 09, Tp. HCM

  • 0868 56 61 62 - 0945 52 79 62
  • ...
  • cs2dongduong@gmail.com

TRƯỜNG THPT ĐÔNG DƯƠNG - CƠ SỞ 2